Topcret microcement är ett mångsidigt material som kan appliceras på nästan alla underlag där du vill ha en härlig betongkänsla med struktur och livfullhet. I kombination med extra hög slittålighet, fogfria ytor och en tjocklek på endast 3mm är Topcret microcement ett attraktivt och utmärkt alternativ för nästan alla golv och väggar.

Topcret microcement är också ett utmärkt val av material i samband med renovering av ytor med kakel och klinker. Eftersom ytskiktet endast är några millimeter tjockt kan det appliceras direkt ovanpå den befintliga vägg- eller golvytan. Detta spar både onödigt arbete, tid och pengar.

Baxab är vårt slitstarka golv med en helt ny teknologi då det kommer till ytskiktets hårdhet.
Till skillnad från många andra golv på marknaden ger Baxab dig ett helt unikt ytskikt som är näst intill helt repfritt. Detta är speciellt användbart på golvytor i butiker, hotell, restauranger, receptioner och alla andra ytor där man ställer höga krav på minimalt slitage.

All applicering sker för hand av certifierade applicerare. Det finns 35 standardkulörer (se färgkatalog).

Även möbler kan appliceras med Topcrets produkter.